03 - A Escola de Madrid e a Antropologia Filosófica

Escola de Madrid

A Escola de Madrid
Aula 03 - 01.03.2013

Professor: Tiago Amorim
 
Notas biobiliográficas dos principais integrantes da Escola de Madrid: Xavier Zubiri, José Gaos, Manuel García Morente, María Zambrano, Rodríguez Huéscar, Pedro Laín Entralgo, Julián Marías - Características - Ciência antropológica vs. antropologia filosófica - Antecedentes da antropologia científica nas descobertas do Novo Mundo - Ciência e reducionismo - Max Scheler e a antropologia filosófica.

Material deste curso: Acesse

 

You need Flash Player 9 or later installed to play this streamingvideo
You need Flash Player 9 or later installed to play this streamingvideo

DOWNLOAD

Vídeo

Áudio